Activiteiten  die in Stibula worden georganiseerdNadat door het Stichtingsbestuur van Stibula een beroep werd gedaan op het Ministerie van Sociale Zaken om een deskundige kracht uit te lenen ten behoeve van het Jeugdwerk in eerder genoemde regio, werd door het ministerie met enorme spontaniteit gereageerd op dit verzoek. Deze ontwikkeling resulteerde in het feit, dat de Assistent-Opbouwwerker 1. Blokland nu enkele jaren reeds aan het centrum is verbonden. In een eerder stadium had een collega Opbouwwerk reeds haar krachten aan het centrum gegeven.

Het oprichten van de diverse groepen met een specifiek karakter voor de vrouwelijke omwonenden bleek noodzakelijk gezien de grote interesse die hiervoor bestond. In de afgelopen jaren heeft Stibula vele exposities van de werkstukken van de handenarbeidsgroep georganiseerd. Dank zij aktiviteiten zoals de ,Knip- en Naaicursussen, de tekenlessen, de Huishoudlessen en de Kookcursussen kunnen vele buurtbewoners erop bogen hun horizon voor wat de eerste genoemde opleiding betreft te hebben gevolg een certifikaat overhandigd. Ook op het gebied van Algemene Ontwikkelingscursussen , de Alfabetisering en de Eerste Hulp bij Ongelukken heeft Stibula haar schreden gezet. In samenwerking met organisaties zoals het Surinaamse Rode Kruis draait Stibula nu al enkele jaren deze cursussen .

ENKELE HOOGTEPUTEN

 • Het oprichten van een Handvaardigheidsgroep voor vrouwen
 • Het stichten van de Krediet Kooperatie ’’Jepi Oen Srefi’’.
 • De start van een goed georganiseerde voetbal en basketbal afdeling.
 • Informatieuitwisseling met jeugdgroepen van andere buurtcentra
 • Het aanbrengen van verlichting voor het basketbalveld evenals het initiëren van de vereniging.
 • Het oprichten van een naai- en knipcursussen
 • Het verzorgen van tekenlessen
 • Het verzorgen van Algemeen Ontwikkelingscursussen
 • Het oprichten van een Setdansgroep voor volwassenen en jeugdigen
 • Het starten van een toneelgroep
 • Het initieren van het open bejaardenwerk.
 • Het geven van alfabetiseringscursussen
 • Huiswerkbegeleiding
 • Het verzorgen van E.H.B.O- cursussen.
 • Het begeleiden van de Kawinaband in de ruimste zin van het woord
 • Het oprichten van een jeugd hobbygroep
 • Het geven van huishoudlessen
 • Het draaien van kookcursussen
 • Het oprichten van een boksschool
 • Het beginnen van een korfbalvereniging
 • Het verzorgen van voetbaltrainerscursussen

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *