Stibula Tori


Dit is de eerste editie van de digitale nieuwsbrief van Stibula. Deze zal maandelijks worden uitgebracht. In de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van alles dat gebeurt te Stibula. Ook zullen er verhalen uit de wijk Latour worden opgenomen. De nieuwsbrief wordt opgemaakt door de leden van het Stibula Youth Volunteer Corps. Aan […]

Ken jij je borsten?


Vorige maand stond in het teken van de Breast Cancer Awareness Month. De speciale aandacht voor deze maand heeft als doel bewustzijn te creëren over de ziekte in het algemeen, de vroege opsporing, behandeling en de palliatieve zorg. Borstkanker is volgens de World Health Organization (WHO) verreweg de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen […]

Stibula is op zoek naar vrijwilligers


Ben jij al bekend met Stichting Buurtwerk Latour [STIBULA]? We hopen van wel. Stibula is een buurt organisatie in Latour die al sinds 1967 bestaat. Bij het buurtcentrum van Stibula kunnen zowel jongeren als ouderen terecht voor verschillende activiteiten op het gebied van sport en spel, recreatie, educatie en meer. De stichting is momenteel opzoek […]

Latour dey 2017


Op 17 december 1999 heeft de Algemene Vergadering een resolutie aangenomen waarbij 12 augustus werd uitgeroepen tot Internationale Dag van de Jeugd. Het doel van het uitroepen van deze dag was om meer aandacht van organisaties, overheden en VN partners te vragen voor het wereld program voor actie voor de jeugd vanaf 2000 en om […]

50 jaar Stibula


Een mooie bundeling van jong en oud Op vrijdag 17 maart 2017 herdacht de stichting Stibula haar 50 jarig bestaan. Deze buurt organisatie is gevestigd te Latour en is een plek waar zowel jongeren als ouderen bij elkaar kunnen komen om te ontspannen en gemotiveerd te raken. Bij de viering van het 50 jarig bestaan […]

Wie ben ik?


Lieve mensen, In het kader van haar 10 jarig bestaan welke zij op 25 mei j.l. mocht herdenken, organiseert de Werkgroep “Wie Ben Ik” (WBI) in samenwerking met de stichting Stibula een lezing. Deze lezing is toegankelijk voor iedereen vanaf 15 jaar. Er zal onder andere inzicht worden gegeven in de achtergrond van veel voorkomende […]

Nieuw basketbal veld in gebruik genomen


Sport De stichting buurtontwikkeling Latour en omgeving (Stibula ) heeft haar nieuw basketbalveld op 18 maart 2013 in gebruik genomen. Dit veld is gefinancierd door het staatsolie sportfonds . Om ervoor te zorgen dat jeugdigen en ouderen van Latour en omgeving op verantwoorde wijze te begeleiden. Ook de Vereniging van Basketbal Trainers en officials in […]

Activiteiten  die in Stibula worden georganiseerd


Nadat door het Stichtingsbestuur van Stibula een beroep werd gedaan op het Ministerie van Sociale Zaken om een deskundige kracht uit te lenen ten behoeve van het Jeugdwerk in eerder genoemde regio, werd door het ministerie met enorme spontaniteit gereageerd op dit verzoek. Deze ontwikkeling resulteerde in het feit, dat de Assistent-Opbouwwerker 1. Blokland nu […]